Arai group AS er en eiendomsutvikler og boligbygger med hovedsatsningsområde i Telemark. Vårt mål er å være en av Telemarks ledende boligutviklere. 

Vi er med i prosessen fra uregulert tomt til nøkkelferdige boliger.  Gjennom å utvikle attraktive eiendommer på en optimal måte, samtidig som vi bygger moderne og funksjonelle boliger med gode planløsninger setter vi et fotavtrykk på byen. Vi har derfor høyt fokus på arkitektur og prosjektenes estetiske kvaliteter. 

Vi har egne ansatte og prøver å begrense bruken av underleverandører slik at vi har full kontroll på hele byggeprosessen. På denne måten sikrer vi at boligen som leveres er feilfri og av høyeste kvalitet. Arai Group har som målsetning å være den foretrukne samarbeidspartner for alle våre kunder og leverandører. Vi ønsker å bygge kvalitetsprosjekter som vi kan være stolte av i ettertid. Hvert enkelt prosjekt er unikt, og hver enkelt tomt har en verdi for lokalsamfunnet. Vi ønsker å stedstilpasse våre prosjekter slik at de harmonisk gjenspeiler nærområdet.

Arai group AS er en eiendomsutvikler og boligbygger med hovedsatsningsområde i Telemark.

Vårt mål er å være en av Telemarks ledende boligutviklere. Vi er med i prosessen fra uregulert tomt til nøkkelferdige boliger.

Gjennom å utvikle attraktive eiendommer på en optimal måte, samtidig som vi bygger moderne og funksjonelle boliger med gode planløsninger setter vi et fotavtrykk på byen. Vi har derfor høyt fokus på arkitektur og prosjektenes estetiske kvaliteter. 

Vi har egne ansatte og prøver å begrense bruken av underleverandører slik at vi har full kontroll på hele byggeprosessen. På denne måten sikrer vi at boligen som leveres er feilfri og av høyeste kvalitet. 

Arai Group har som målsetning å være den foretrukne samarbeidspartner for alle våre kunder og leverandører.

Vi ønsker å bygge kvalitetsprosjekter som vi kan være stolte av i ettertid. Hvert enkelt prosjekt er unikt, og hver enkelt tomt har en verdi for lokalsamfunnet. Vi ønsker å stedstilpasse våre prosjekter slik at de harmonisk gjenspeiler nærområdet.