Vi har som mål å utvikle solide boliger og eiendomsprosjekter av høyeste kvalitet som setter et fotavtrykk.


Vår visjon er å bygge den foretrukne boligen som oppfyller kundens ønsker og drømmer.

Vi er med i prosessen fra uregulert tomt til nøkkelferdige boliger. Vi ønsker å bygge kvalitetsprosjekter som vi kan være stolte av i ettertid. Hvert enkelt prosjekt er unikt, og hver enkelt tomt har en verdi for lokalsamfunnet.

Vi ønsker å stedstilpasse våre prosjekter slik at de harmonisk gjenspeiler nærområdet. Selskapet har et langsiktig perspektiv og er en solid aktør, samarbeidspartner og ressurs for utvikling og bygging av eiendom.

 
Araigroup består av Venstøp bolig AS og Arai eiendom AS